Etablering av Hundorp Landhandleri og Hundorp Hotell

Annonse fra "Reisehaandbog over Gudbrandsdalen" fra 1906.

Da G.A. og Ingeborg en februardag i 1900 kom til Hundorp var det for å starte handel. G.A. var da 29 år og Ingeborg var 24. De leide stedet av major Fougner de første årene. Jorda som tilhørte stedet var begrenset, men allerede fra begynnelsen av var det fjøs med murt kjeller og det første som er ført inn i Varecontobogen fra 28 mars 1900 er "Hø og havre" for kr 206,92. En betydelig sum. Ellers var det drengestue (Nørdre) og uthuset oppe på bakken var reist, dog kun i en etasje. Da de kom i 1900 startet de opp med skysstasjon, butikk og hotell.  I denne annonsen fra Reise-håndbog fra Gudbrandsdalen reklameres det med gode senge,  godt kjøkken og pålitlige kuske.

Det er uvisst hvor mange rom som ble benyttet i hotelldriften den første tida, men i andre og tredje høgda var det til sammen 9 eller 10 soverom og i følge bestemor brukte oldemor og oldefar nr 8 som sitt eget soverom, mens barna hadde nr. 13. Det gikk da en trapp opp fra nr 8 og opp til det nordre kottet på nr 13. Merker etter denne trappa synes i taket på nr 8 den dag i dag. Det som i dag er nr 9 var jenterommet. Her bodde det hele tiden 3-4 tjenestejenter. Således kan det ha vært opp til 8 rom som ble brukt til hotelldrift. Varecontobogen forteller også om innkjøp både av "diverse kjøkkenudstyr" for kr 265,67 samt "jernsenge", "uld og vatteppe" osv.

Butikken lå vendt ut mot veien. Innredningen her kjenner jeg ikke noe til og jeg kan ikke si om det var ett eller to rom. Det som i dag er kjøkken var den gang delt i to med en dør imellom. Fra det ytterste rommet kom man ut til spisskammerset som var bygd inn på verandaen. Døra inn til stua var fra det første rommet, der døråpningen er i dag, og det var også trolig her kokkinga foregikk for her er det nærmest til pipa. Det var også en dør fra stua og inn til butikken. Denne skissa viser slik noenlunde hvordan planløsningen var i 1 etg. Jeg er noe usikker på innredningen av butikken.

Familien på søndagstur ? 1907. Dessverre er bildet av dårlig kvalitet, men det er en stivpyntet familie på vei opp fra stasjonen.

Skysstasjonen hadde i oppgave å frakte folk fra stasjonen og videre. En del trafikk var det nok til sanatoriene på Tofte, Lauvåsen og Gålå. Dette var lenge før brua ble bygd og hest og skyss ble ferjet over av sundkaren som bodde i Sundstua. På et bilde fra denne tida er sundstua kun ei lita stue som lå der hvor brua nå ligger. På et annet bilde, noen få år nyere, er den nåværende sundstua reist, et 1 1/2  etasjes hus litt lenger nord. 

Den 14/2 1903 undertegner G.A. Nustad en kjøpekontrakt(Se vedlegg 1)  Hundorp Landhandleri, G.no. 68 B.no.6  for overtagelse 14 April 1903. Selger er dødsboet til Major Fougner ved advokat Ernts Hilditch.

Kjøpesummen er kr 15.500. Samme år tar han opp et lån hos Iver Steig på kr 4000 til 5% rente mot sikkerhet i en panteobligasjon. Likeledes lånte han 4000 kr av Hans Forseth og 4000 kr av sin bror Herman Nustad i følge to panteobligasjoner i min besittelse. 
For disse to lånene betalte han 4,5% rente. Disse lånene ble i 1911 overtatt av Iver Steig. I 1915 overdras de så videre til Fron Sparebank da Iver Steig deler ut størstedelen av sin formue til sine barn.

 Det som er interessant å merke seg i denne sammenhengen er at lånene er tatt opp hos privatpersoner, i dette tilfellet slekt og bekjente.  Dette var før bankvesenet var alminnelig utbygd og man var således prisgitt private kreditorer som ikke nødvendigvis var særlig mer fleksible enn dagens banker. Mang en formue ble bygd opp på utlånsvirksomhet og enkelte storbønder la under seg mange gårder på bakgrunn av pant.