, ? Arnesdtr
, ? Iversdtr
, ? Torgersdtr.
, 1 Knut Gryttingslien
, Agnethe Hansdatter 1783-?
, Alma
, Alv ?-1250
, Amund Olson 1580-1630
, Amund Pedersen
, Anders Iversen ?-1734
, Ane Guthormsdtr
, Ane Olsdtr
, Anna
, Anna
, Anna 1500-1559
, Anna ?
, Anne Andersdtr
, Anne Hansdtr ?-1743
, Anne Jensdtr
, Anne Jensdtr
, Anne Mortensdtr.
, Anne Sørensdtr
, Anne Tjøstelsdtr
, Anne Østensdtr.
, Arna Haldorsdtr.
, Arne Ogmundson
, Arne Tjøstelen ?-1689
, Asgerg Eriksdtr
, Aud
, Barbro Håkensdtr 1668-1759
, Barbro Olsdtr
, Barbro Østensdtr.
, Benkt Nikolasson 1350-1399
, Beret Engebretsdtr 1656-1719
, Bergete Halvorsdtr.
, Bergetta Monsdtr.
, Berit Funbosdtr
, Berte Larsdtr ?-1709
, Berte Pedersdtr. 1678-1764
, Birgitte ?
, Birgitte Iversdtr 1657-1731
, Birgitte Kjeldsdtr
, Birgitte Olsdtr
, Bjørg
, Bjørn Bentsen
, Bjørn Sevaldsen
, Borghild Fredriksdatter
, Brith Iversdtr.
, Brynhild Endresdtr
, Baard Nielsen 1572-1635
, Christen Nielsen 1674-1717
, Christoffer Jensen
, Dorte Ellevsdtr ?-1709
, Dyre Sevaldsen ?-1549
, Edit
, Eindrid Helgeson
, Eindrid Ivarson
, Eirik Guttormson
, Eldrid Eriksdtr
, Eli Kristoffersdtr.
, Elin
, Eline Toraldsdtr
, Elisabeth Nilsdtr ?-1724
, Ellen Gudbrandsdtr
, Elling Olsen ?-1728
, Else Hansdtr 1631-1723
, Erik Bø
, Erland Baardsen
, Fredrik
, Fredrik X
, Frida Eileen
, Gaut "Unge" Gautson 1235-1306
, Gjertrud Eiriksdtr
, Gjøa
, Gjøda Fredriksdtr.
, Goro Erlandsdtr
, Gudbjør Pedersdatter
, Gudbjørg Eivindsdtr
, Gudlaug Amundsdtr.Stø
, Gudlaug Haldorsdtr
, Gunhild Engebretsdtr.
, Gunhild Gulbrandsdtr
, Gunhild Håvardsdtr.
, Gunhild Rolvsdtr
, Guri
, Guri Knutsdtr
, Guri Pålsdtr
, Guri Sivertsdtr ?-1671
, Guri Sveinsdtr. ?-1670
, Guro Madsdtr.
, Gyda ?
, Gyda Finnsdtr.
, Haldis
, Haldor Arneson
, Hans Gundersen ?-1693
, Harald
, Helga Håvardsdatter
, Helge Eindridson
, Hjørdis
, Holmfrid Jonsdtr.
, Ida Cathrine
, Imbjørg Andersdtr
, Ingeborg
, Ingeborg Ivarsdtr
, Ingeborg Jonsdtr. 1751-?
, Inger Hilde
, Ingrid
, Ingrid Siversdatter
, Ingrid Pedersdtr
, Ivar Olavsen ?-1609
, Iver Møklebø
, Jan Ove
, Jartrud Steinarsdtr.
, Jon Mustad 1528-?
, Judith
, Karen Hansdtr
, Karen Hansdtr
, Karen Sevaldsdtr. 1550-?
, Kari
, Kari Christensdatter
, Kari Amundsdtr.
, Kari Engelbretsdtr.
, Kari Johannesdtr.
, Kari Knutsdtr
, Kari Lauritsdtr
, Kari Olsdtr
, Kari Olsdtr
, Kari Torstensdtr
, Kari Tostensdtr ?-1688
, Kevin Albert 1973-?
, Kirsti
, Kjellaug
, Knut Harald
, Knut Pedersen
, Kristine Olufdtr
, Laurits ?
, Liv
, Mabel
, Mali Amundsdtr.
, Margrete
, Margrete Hansdtr.
, Mari Guttormsdatter
, Mari Jonsdtr ?-1708
, Mari Kristensdtr
, Mari Madsdtr ?-1699
, Mari Olsdtr
, Mari Olsdtr
, Mari Olsdtr 1653-1743
, Mari Paulsdtr.
, Mari Pedersdtr
, Marit
, Marit Ingebretdatter
, Marit ?
, Marit Olsdtr
, Marit Olsdtr.
, Marit Pedersdtr.
, Marit Torsteinsdtr
, Maritte Gautesdtr
, Marte
, Marte ?-1699
, Marte Svensdatter
, Marte Håvardsdotter ?-1682
, Marte Iversdtr ?-1699
, Marte Pedersdtr 1700-1764
, Marte Sivertsdtr.
, Mette Iversdtr
, Monica
, Nicoline Josefine
, Niels Pedersen
, Nils Tjøstolvsen ?-1613
, NN Toresdtr
, Nora
, Ola ?
, Ola Hansen
, Olav Bjørkson
, Olav Torsteinson
, Ole
, Ole Rasmussen 1610-1678
, Oluf Trulsen
, Oluf Trulsen
, Paul Knutsen Tofte ?-1684
, Pauluda
, Peder Hansen
, Peder Knutsen 1763-?
, Pål Hansen
, Ragnhild
, Ragnhild
, Ragnhild
, Ragnhild
, Ragnhild Amundsdtr.
, Ragnhild Eriksdtr
, Ragnhild Hansdtr.
, Ragnhild Lodversdtr ?-1700
, Ragnhild Tordsdtr
, Randi Bjørnsdtr 1700-?
, Randi Guttormsdtr
, Randi Johnsdtr ?-1665
, Randi Olsdtr
, Rognvald Urka
, Rønnaug Amundsdtr
, Rønnaug Engebretsdtr
, Rønnog Hansdtr
, Sevald Dyresen
, Sidsel ?
, Signe Guttormsdtr
, Sigrid
, Sigrid Jonsdtr
, Sigrid Nilsdtr 1731-?
, Sigrid Sigmundsdtr
, Siri Christensdtr
, Siri Olufsdtr ?-1677
, Skårvangsola
, Smb.Kristin
, Sofie
, Solveig Kloppen
, Synnøve Guttormsdatter ?-1657
, Synnøve Olsdtr
, Syver Sigstad ?-1630
, Sønnøv Reiersdtr 1649-1718
, Sønnøv Simensdtr
, Sørine Amundsdtr
, Sørine Torgersdtr
, Tjøstolv Nilsen
, Tore Greipson
, Truls
, Truls Olavsen
, Ursula
, Øyan Olsdtr.
, Åse
, Åse Bjørnsdtr 1490-1549
, Aaste Jensdtr

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22/09/2008