Tora Oldtr. Aukrust

FarMor
Ola AukrustKari Amundsdtr Sandbu
EkteskapBarn
- Ola Lodvarsen Slette - - Eldri Olsdtr. Slette

Tora Oldtr. Aukrust
-
-
Ola Aukrust
-
-








Kari Amundsdtr Sandbu
* 1545
-

-
-



-
-



Amund Iversen Røssum
* 1480
-


Synnøv Iversdtr Sandbu
* Ca 1510
-

- - -

- - -


- - -

- - -

Ivar Roarsson Døl
* 1425 - † 1480
? Amundsdtr. Røssum
- - -

Iver Gunnarson Sandbu
* ca 1440 - † 1515
Kari Pålsdtr Alme
- - † ca 1520

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22/09/2008

Mari Tostensdtr. Hjelle

FarMor
Torstein Olsen PrestgardGuri Johannesdtr Hjelle
EkteskapBarn
- Ole Pedersen Slette - - Rønnaug Olsdtr. Slette

Mari Tostensdtr. Hjelle
-
-
Torstein Olsen Prestgard
* ca 1594
-








Guri Johannesdtr Hjelle
* ca 1605
-
Ole Prestgard
* Før 1577
† Etter 1620


Guri Nilsdtr Busvold
* ca 1572
† Etter 1620



Johannes Knutson Hjelle
-
-


Ingrid Tordsdatter Bjølstad
* ca 1580
-

- - -

- - -

Nils Andersen Busvold
- - -
? Skiaker
- - -


- - -

- - -

Tord Eriksen Bjørstad
* ca 1545 - † 1620
Mari Guttormsdatter
- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22/09/2008

Guri Nilsdtr Graffer

DatoStedKilde
Født :1737Lom-
Død :1802Hundorp-

Alder : 65

FarMor
Nils Guttormsen GrafferBrit Iversdtr Kleppe
EkteskapBarn
- Ole Johannesen Steig 1759 - Mari Olsdtr Steig (Tofte )
1765 - Rønnaug Olsdtr Steig ( Veikle )
1769 - Johannes Olsen Steig
1776 - Anne Olsdtr Steig(Harilstad)(Gunstad )
1778 - Nils Olsen Steig
1778 - Iver Olsen Steig
1782 - Eli Olsdtr Steig ( Bjerke )
1782 - Berit Olsdtr Steig ( Dalsegg)

Guri Nilsdtr Graffer
* 1737
† 1802
Nils Guttormsen Graffer
* 1701
† 1782








Brit Iversdtr Kleppe
* 1701
† 1771
Guttorm Nilsen Graffer
* 1644
† 1719


Rønnaug Johannesdtr Einarsvoll
* 1671
† 1753



Iver Torsteinsen Kleppe
* 1652
† 1729


Guri Olsdtr Hjelle
* 1664
† 1751
Nils Eriksen Andvord
* 1614 - † Før 1695
Tora Eilevsdtr Graffer
* Før 1620 - † 1695

Johannes Hansen Fellese
* 1627 - † 1697
Anne Jonsdtr. Helle
* 1625 - † Før 1697

Torstein Knutsen Kleppe
* 1624 - † 1700
Brit Tordsdtr Bjølstad
* 1624 - † 1698

Ola Torsteinsen Hjelle
* 1634 - † 1697
Mari Eriksdtr Amundgård
- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22/09/2008

Anne Jonsdtr. Waalen

DatoStedKilde
Født :1790Isum-
Død :1867Hundorp-

Alder : 77

Notater : Fra John Mæhlums opptegnelser i 1911: Min bestemor på Steig var en mer enn alminnelig dyktig kone, driftig til overmål, streng og påpasselig i smått, og stort. Det var en megge som det sto respekt av. Jeg kan erindre hvor det klokk i oss når bestemor kom med sitt bestemte -jaujau. Tjenestepiker som hadde vært under hennes kommando var ettertraktet og behøvde ikke i hine arbeidsløshetens tider å være bange for å få fast tjeneste. Men bak denne strenghet og pliktfølelse slo det varme hjerte for nød og fattigdom og etter hine tiders skikk og bruk utfoldet hun en storartet velgjørenhet. Men var fattigdommen en følge av dovenskap eller vanstell var det ikke greit å være skive for, hennes skarpe bemerkninger. Hun var aldri bange for å si selv høyerestående personer den rene pure sannhet, det fikk klokkeren i Kvikne føle. Ja Ikke så å forstå at jeg mener at en klokker er noen særdeles høytragende mann, men jeg øynes denne tildragelse er så betegnende for bestemors likeframme kommandobegavelse at jeg beretter den. Det var stort lag på Harildstad. Bestemor hadde naturligvis den ansvarsfulle men hedersbringende post å stå ved bordenden over den store suppeterrin med en mektig sølvskjei for å dele ut suppen. Klokkeren var ikke vant til, bruken av tallerken til hver mann, grep derfor sin skje, og la an i det mektige suppefat. Som klokker tenkte han naturligvis ut at det var hans plikt å føre an. Med rask hånd gikk den store skje i baljen og en tallerken var i en fart øst opp og rakt til klokkeren med den bemerkning som spisset ørene i hele salen. "Du får få først du som det haster så med". Etter dette var ikke klokkeren høyverdigere enn andre hele laget ut, ble det sagt. Bestemor lærte jeg best å kjenne under mitt opphold på Steig, som en slags gårdsbestyrer. Jeg var hennes hjelper og mitt anlegg for løyerlige påfunn hadde mange fornøyelige tildragelser tilfølge. Hun kunne just ikke sies å være i barndommen da jeg år 1865 kom til Steig, men alderdommen hadde dog satt sine merker. Rimeligvis en følge av hennes medfødte virketrang fikk hun på sine gamle dager nokså sterk lyst til å gjøre forretninger. Først begynte hun å interessere seg for vadmel ,men til det krevdes for mange kontanter. Hun hadde nok en del penger, men disse sto jo i banken, og der var det alltid noe i veien for å få dem ut forega jeg. Banken ble hun tilsist meget forbitret på. Ole (sønnen Ole Steig) har vel vært med på å få istand også denne omolegheita, spurte hun meg en gang. Som i et litt medlidende tonefall bekreftet jeg dette, og, la til at han visst var en av hovedmennene for denne affæren.

"Ja så meget galt som Ola har gjort" sa hun. " Det er en vederstyggeligheit". Jeg fortalte morbror om dette, og da lo han så den tykke magen dirret. Vi kom altså ikke lenger i vadmel, og slo oss derfor på innkjøp av trefat. Dreiere fra norddalen fartet omkring med hele lass. Prisen var 1,5 til 2 ganger fatet med bygg. Denne forretningen hadde vi meget glede av for bestemor hadde korn nok, og forretningen gikk glimrende. Beholdningen av fat ble til sist så stor at hun fant det uforstandig ikke å dele ut til sine barn, men hun opplevde ingen deling for 8 febr. 1867 døde hun i et slagtilfelle. Begravelsen bar visstnok den største som har vært her i dalen. Pastor Gaaschøt holdt liktalen, og en mer gripende tale vet jeg ikke å ha hørt. Denne fordrukne presten var en stortaler og ved denne begivenhet var han riktig i sitt ess. Hans store veltalenhet, behaglige organ, og hans respekt for avdøde og det vennskap som hadde knyttet dem sammen som naboer ( bestemor var svært prestevennlig) bidro til at hans tale etter min mening ble et mesterverk. Jeg har antagelig talen i utdrag, men den er borti inkun kroken kommet, så det er uvisst om jeg får den mer å se.

FarMor
Jon Sveinsen Waalen (Isum)Kari Torgersdtr. Oppsal
EkteskapBarn
- Nils Olsen Steig 1810 - Guri Nilsdtr Steig (Jevne )
1811 - Ole Nilsen Steig
1813 - Ole Nilsen Steig
1815 - Karen Nilsdtr Steig
1818 - Johannes Nilsen Steig ,Nørstevold
1819 - Berte Nilsdtr Steig ( Jevne )
1823 - Jon Nilsen Steig

Anne Jonsdtr. Waalen
* 1790
† 1867
Jon Sveinsen Waalen (Isum)
* 09/11/1753
† 10/03/1805








Kari Torgersdtr. Oppsal
* 1769
† 1848
Svein Jonsen Waalen (Isum)
* 1725
† 1805


Anne Iversdtr. Tofte
* CA 1725
-



Torger Svensen Oppsal
-
-


Marit Johnsdtr. Engeland
* 1750
-
Jon Stenersen Waalen
* 1690 - † 1746
Rønnaug Johannesdtr. Kongsli
* 1684 - † 1742

Iver Erlandsen Tofte
* 1698 - † 1786
Mari Amundsdtr. Forbrigd
* CA 1700 - -

Sven Axlesen Stene
* 1715 - † 1743
Eli Torgersdtr. Oppsal
* 1714 - -

Jon Toregersen Engeland
* CA 1720 - -
Marit Olsdtr. Nistuen Avlund
* CA 1720 - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22/09/2008

Jon Sveinsen Waalen (Isum)

DatoStedKilde
Født :09/11/1753Isum Sør-Fron-
Død :10/03/1805Waalen-

Alder : 51

FarMor
Svein Jonsen Waalen (Isum)Anne Iversdtr. Tofte
EkteskapBarn
- Kari Torgersdtr. Oppsal 1788 - Sven Jonsen Waalen
1790 - Anne Jonsdtr. Waalen
1801 - Marte Jonsdtr Waalen

Jon Sveinsen Waalen (Isum)
* 09/11/1753
† 10/03/1805
Svein Jonsen Waalen (Isum)
* 1725
† 1805








Anne Iversdtr. Tofte
* CA 1725
-
Jon Stenersen Waalen
* 1690
† 1746


Rønnaug Johannesdtr. Kongsli
* 1684
† 1742



Iver Erlandsen Tofte
* 1698
† 1786


Mari Amundsdtr. Forbrigd
* CA 1700
-
Stener Svendsen Waalen
* 1659 - † 1743
Eli Jonsdtr. Fjerdrum
* 1663 - † 1737

Johannes Olsen Kongsli
* CA 1658 - -
Siri Østensdtr Forbrigd
* 1655 - -

Erland Iversen Tofte
- - -
Mari Olsdtr
- - -

Amund Østensen Forbrigd
* 1665 - † 1735
Anne Olsdtr Slette
- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22/09/2008

Svein Jonsen Waalen (Isum)

DatoStedKilde
Født :1725Fjerdrum i Gausdal-
Død :1805Isum i Sør-Fron-

Alder : 80

Notater : Sven Jonsen Waalen,5 sønn av lensmann John Stenersen Waalen, var gift med Anne Iversdtr. Tofte og fekk skjøte på Isum med Flaksrud og nå tilhørande Øvre og Nedre Kyrkjeeng, 6 huder, av svigerfaren i 1753 for 2800 rd. Da broren, Prokurator
Christopher Stenersen, i 1781 satte Waalen ut på offentlig auksjon, kjøpte Sven Jonsen Waalen gården med tilliggende herligheter for 3708 rdl. Dette var inklusive 7 underbruk. Broren vendte tilbake til Dvergsten hvor slekten fremdeles
finnes.

FarMor
Jon Stenersen WaalenRønnaug Johannesdtr. Kongsli
EkteskapBarn
- Anne Iversdtr. Tofte 09/11/1753 - Jon Sveinsen Waalen (Isum)
1755 - Mari Sveinsdtr Isum

Svein Jonsen Waalen (Isum)
* 1725
† 1805
Jon Stenersen Waalen
* 1690
† 1746








Rønnaug Johannesdtr. Kongsli
* 1684
† 1742
Stener Svendsen Waalen
* 1659
† 1743


Eli Jonsdtr. Fjerdrum
* 1663
† 1737



Johannes Olsen Kongsli
* CA 1658
-


Siri Østensdtr Forbrigd
* 1655
-
Svend Stenersen Waalen
* 1617 - -
Anne Akseldtr. Melby
* CA 1625 - -

Jon Torstensen Fjerdrum
* CA 1635 - -
Ambjør Gudmundsdtr Lindvik
- - -

Ole Eriksen Kongsli
* 1636 - -
Rønnaug Amundsdtr. Tune
- - † 1691

Østen Østensen Forbrigd
- - -
Marte Simensdtr. Heggen
- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22/09/2008

Jon Stenersen Waalen

DatoStedKilde
Født :1690Gausdal-
Død :1746--

Alder : 56
Stilling : Lensmann i Gausdal

Notater : Han forpaktet først Fjerdrum i Gausdal inntil han i 1738 overtok Waalen, hvis skyld da var 6 huder og 10 skinn. Likeledes eide han Li i Gausdal som han overlot til sin sønn Stener.

FarMor
Stener Svendsen WaalenEli Jonsdtr. Fjerdrum
EkteskapBarn
- Rønnaug Johannesdtr. Kongsli 1723 - Johannes Jonsen Waalen
1725 - Svein Jonsen Waalen (Isum)

Jon Stenersen Waalen
* 1690
† 1746
Stener Svendsen Waalen
* 1659
† 1743








Eli Jonsdtr. Fjerdrum
* 1663
† 1737
Svend Stenersen Waalen
* 1617
-


Anne Akseldtr. Melby
* CA 1625
-



Jon Torstensen Fjerdrum
* CA 1635
-


Ambjør Gudmundsdtr Lindvik
-
-
Stener Olsen Waalen
* 1590 - -

- - -

Aksle Torgjerson Bø
- - † 1678
Rønnaug Olesdtr Melby
* CA 1625 - † CA1700

Torsten Fjerdrum
* CA 1610 - -
Sigrid Jakobsdtr Tromsnes
- - -

Gudmund Iversen Bø
- - -
Eli Olsdtr Lindvik
- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22/09/2008

Rønnaug Johannesdtr. Kongsli

DatoStedKilde
Født :1684--
Død :1742--

Alder : 58

Notater : Skifte etter henne ble holdt på Waalen 29 april 1743. Boets inntekt var 11795 Riksdaler, skylden var 2600 Riksdaler. Hun eide da Waalen med underliggende Waalenløkken og Hage, samt Mælingen, 6 huder og 10 skinn. En del i Gjefsen med skyld 2
huder. Li med bygsel, 8 huder og 3 skinn. Nustad med bygsel, 1 hud og 6 skinn. Tilsammen 18 og 7 skinn ? En anselig formue.

FarMor
Johannes Olsen KongsliSiri Østensdtr Forbrigd
EkteskapBarn
- Jon Stenersen Waalen 1723 - Johannes Jonsen Waalen
1725 - Svein Jonsen Waalen (Isum)

Rønnaug Johannesdtr. Kongsli
* 1684
† 1742
Johannes Olsen Kongsli
* CA 1658
-








Siri Østensdtr Forbrigd
* 1655
-
Ole Eriksen Kongsli
* 1636
-


Rønnaug Amundsdtr. Tune
-
† 1691



Østen Østensen Forbrigd
-
-


Marte Simensdtr. Heggen
-
-
Erik Johannesen Kongsli
* CA 1610 ? - † 1676
Guri Sveinsdtr.
- - † 1670

Amund Steinarson Tune
- - † 1654

- - -

Østen Olavsen Forbrigd
- - † 1635

- - -

Simen Trondsen Heggen
* 1588 - † 1664
Kari Amundsdtr Aulstad
* 1600 - † 1679

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22/09/2008