Nils Olsen Forseth.

DatoStedKilde
Født :1773Ås i Vardal-
Død :1848Brudal i Trisnipp-
Valgfri 5 :-kjøpte Forseth nedre i Gausdal-

Alder : 75

Notater : Fra Vardal i Gjøvik. Leide husrom på Gårder i Vest-Torpa og hentet kone og barn dit. Flyttet senere til Kinnlien i Forsetbaklia i Gausdal. I 1807 kjøpte han Forseth i Vestre Gausdal i odelsgutten der sitt navn, han hadde måttet gå fra gården. Kalte seg fra da av Nils Olsen Forset I "Skibskaptein Hans Kraabøls Optegnelser om SLÆGTER OG GAARDER I GAUSDAL 1820-1824" - nedskrevet i nevnte tidsrom og utgitt på Lillehammer som Gudbrandsdalens Historielags Skrifter I i 1922 (her sitert fra 3.opplag, Dølaringen Kontoroffset, Lillehammer)står følgende: " Hans Pedersen Forset og Thore brugte da Forset, men dem havde ingen af dem Navn for at være driftige og det gik tilatters med dem, og hvorpaa dem 1803 resolverte til at sælge Forset. Det var først opraabt paa Offentlig Auction, men intet antageligt Bud skede, men noget senere solgte Hans Forset til John Torgersen Opsal for 3500 Rd.D.C. og Hans tog igjen Forsetvolden paa Levetid og 4 Tønder Byg og 1/2 Tønde Rug af Brugeren paa Forset aarlig. John brugte da Forset til 1807, da Niels Olsen. som var fød paa Aas i Wardal, men fik sin Kone Ragnil fød paa Stokkebryn i Walders, men kom nu fra Gaarder i Torpen og her til Forset, som han kjøbte. Og John maatte for Odelsmanden Peder fravige og kjøbte siden Blegen i Faaberg. - Niels Olsen og Ragnil Olsdtr. blev 1807 Brugere paa Forset og dem har avlet 4 Sønner og 6 Døttre. Ole, Ole, Hans. Niels, Mari, Anne, Ragnil, Berte, Christine og Randine, men Ragnil, en halvvoxen Pige døde 1815. Konen Ragnil døde i Barselseng den 4 Februari 1816 med Randine. Mari Nielsdtr. døde 2 Dage efter Barne- fødselen med Hans Pedersen den 10 October 1819. - 1816 blev Niels Forset Enkemand, men noget senere eller 1819 begyndte Niels at blive bekjendt med Ingeborg Olsdtr., Datter til Føderaadsfolkene Peder og Ingeborg, og Opvarter til dem. Og Mandagen den 19 Februari 1821 blev Petter Nielsen Forset fød formedels Niels ikke vil skifte. kan han ikke blive gift - - " Skipskaptein Hans Kraabøl døde på av kreft på Kråbøl i Gausdal 26.11.1833. Edvard Garli skrev i 1981 følgende om Nils og Ragnhild: " Enken Ragnhild på Stokkebryn var svært or von og harm, fordi hennes datter Ragnhild slo opp att med sin forlovede, Helge Olsen Onstad Han var odelsgutt til gården Onstad i Aurdal, som på den tid var hel og udelt, og Helge og Ragnhild var tremenninger. Enken på Stokkebryn hadde bestemt hvem datteren skulle gifte seg med. Men datteren var sta. Handelskaren Nils Olsen Ås fra Vardal, som hun traff på tinget i Aurdal, kom til Stokkebryn, han hilste og ble anvist sete. Moren så på ham, gikk bort til ham og spurte: Har du noko du då ? Nils svarte: Har je fire skjelling, så er det bra, har je dom itte, så får je se tel å tjene dom. Det er fortalt at moren fikk to karer til å jage Nils. Men det klarte de ikke, han var sprek. Og så gikk det nå som det gikk da moren ble gift, det ble bryllup på Stokkebryn. Men det var ikke plass åt de nygifte der på gården. Ole Stokkebryn, Ragnhilds bror, eigde også Breisethaugen, der stod det en liten raustestogo, men det fantes ikke noe slags inventar der. I desse stogun fikk de nygifte bo, og der nøt de sine hvetebrødsdager. Det er blitt fortalt at de la stenger oppå vaggelåsene i stogun, og reide seg seng oppå den hjellen. På Breisethaugen kom deres førstefødte til verden, en gutt som fikk navnet Ole. I voksen alder giftet han seg og kjøpte Frøysli i Torpa. I 1837 var det tvangsauksjon over gården Seielstad i Øystre Gausdal, og da kjøpte Ole den gården. Hans etterkommere i rett nedstigende linje sitter på Seielstad den dag i dag. Det er nå en fint oppbygd gård, og den har 350 mål dyrket jord. Føderådsmann på Seielstad i dag, 1980, Ole Hansen Seielstad, f.1906, er mitt søskenbarn i 4. ledd. Han har besøkt meg tre ganger i 1976 og 1978. Nils Olsen Ås drog straks ut på handel igjen. Han leide husrom på Gårder i Torpa og henta kone og barn dit. Seinere flyttet de til en liten plass, Kinnlien, i Forsethbaklien i Vestre Gausdal. Mens de var der, kom eieren av Nedre Forseth i Vestre Gausdal i så store økonomiske vanskeligheter, at han måtte selge sin gård til Joh. Oppsal fra Ø. Gausdal for en viss sum og føderåd. Nils Olsen Ås gjorde da en avtale med odelsgutten på Forseth, og tok att gården i hans navn på odel. Det var i 1807. Siden tok Nils Ås og hans familie etternavnet Forseth. Nils Forseth, som han nå kaltes, var i stadig virksomhet med heste-handel, i Gudbrandsdalen, Biri, Vardal, Torpa, Land og andre steder, og så reiste han regelmessig til Kristiania-marken og solgte, byttet og kjøpte. Han ble en øvet handelskar, sleip og pågående, og han tjente penger. Gårdsdriften overlot han til Ragnhild, som styrte med arbeids-folket, innestell, fjøsstell, seterdriften, og så den stadig voksende barneflokken. De fikk 10 barn: 1. Ole Seielstad, .2. Marie, som hadde et løsbarn, en gutt, som var flink og kom seg godt opp. Marie døde ung, 3. Ole d.y. var garver i Kristiania, og han ble millionær, 4. Hans var landhandler på Veisten i Land, 5. Nils Bjørke på Sørfron - ble en rik mann, 6. Anne Forseth, 7. Kristine Ulshus i N. Land, 8. Ragnhild, som døde i konfirmasjons alderen, 9. Berte Forseth, 10. Randine Li i Fåberg - den yngste. Ragnhild Olsdatter Forseth, født på Stokkebryn 1773, døde i barnseng på Forseth i Vestre Gausdal den 5. februar 1816, 43 år gammel. Hennes Mann, Nils Olsen Forseth, født på Ås i Vardal 1771, død på Bru-dal i Østre Gausdal i 1849, 78 år gammel, var da ikke hjemme. Straks Ragnhild ble bånklen, sendte hun bud til mannen, som var i Kristiania, og han kom hjem så fort han kunne, men da var hun død. Barnet levde opp, og det fikk navnet Randine etter sin mor. "

FarMor
Ola Hansson AasMari Tomasdtr Eikestad
EkteskapBarn
- Ragnhild Olsdtr. Stokkebryn 1810 - Nils Nilsen Forset
- - Hans Nilsen Forseth
- - Mari Nilsdt. Forseth (Kalstad )
- - Ole Nilsen Forseth
- - Anne Nilsdt. Forseth
- - Ragnhild Nilsdt. Forseth
- - Berthe Nilsdt. Forseth
1813 - Christine Nilsdt. Forseth
1816 - Randine Nilsdt. Forseth
1821 - 2.Petter N Forseth
- 2.Ingeborg Olsdt. Forseth -

Nils Olsen Forseth.
* 1773
† 1848
Ola Hansson Aas
* 1728
† 1820
Mari Tomasdtr Eikestad
* 1732
† 1811
Hans Olsen Ås
* 1692
† 1770


Berte Andersdtr Mæhlum
* 1703
† 1795Thommes Larsen Nøkleby
* 1701
† 1748


Berit Paulsdtr Hørstad
* 1700
† 1755
Ole Torgrimsen Granum
* ca1665 - † 1731
Guri Olsdtr Ås
* 1674 - -

Anders Gudbrandsen Molstad
* 1650 - † 1721
Angiel Kjeldsdtr Hage
- - † 1715

Lars Thommesen Tandberg Nøkleby
* 1656 - † 1705
Anne Christine Christoffersdtr Schwager
* ca 1665 - -

Paul Christensen, Kyset
* 1661 - † 1735
Guri Larsdtr Hørstad
- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22/09/2008

Ola Hansson Aas

DatoStedKilde
Født :1728Ås i Vardal-
Død :1820--

Alder : 92

FarMor
Hans Olsen ÅsBerte Andersdtr Mæhlum
EkteskapBarn
- Mari Tomasdtr Eikestad 1759 - Anders Olsen Aas
1762 - Ole Olsen Eik Aas
1768 - Christofer Qlsen Freng ,Brøttum
1773 - Nils Olsen Forseth.
- - Tollef Olsen Sogstad Aas
- - Johanne Olsdatter Aas
1777 - Berit Olsdatter Aas

Ola Hansson Aas
* 1728
† 1820
Hans Olsen Ås
* 1692
† 1770
Berte Andersdtr Mæhlum
* 1703
† 1795
Ole Torgrimsen Granum
* ca1665
† 1731


Guri Olsdtr Ås
* 1674
-Anders Gudbrandsen Molstad
* 1650
† 1721


Angiel Kjeldsdtr Hage
-
† 1715
Torgrim Jonsen Granum
* 1608 - -
Birgitte ?
- - -

Ole Christensen Ås
* 1636 - -
NN Pedersdtr Aas
- - -

Gudbrand Gislesen Molstad
- - -

- - -

Kjeld Paulsen Hage
* 1625 - † 1711
Marit Olsdtr
- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22/09/2008

Hans Olsen Ås

DatoStedKilde
Født :1692Ås i Vardal-
Død :1770--

Alder : 78

FarMor
Ole Torgrimsen GranumGuri Olsdtr Ås
EkteskapBarn
- Berte Andersdtr Mæhlum 1728 - Ola Hansson Aas

Hans Olsen Ås
* 1692
† 1770
Ole Torgrimsen Granum
* ca1665
† 1731
Guri Olsdtr Ås
* 1674
-
Torgrim Jonsen Granum
* 1608
-


Birgitte ?
-
-Ole Christensen Ås
* 1636
-


NN Pedersdtr Aas
-
-
Jon Michelsen Mustad
* 1569 - † 1653
NN Torgrimsdtr Kløvstad
- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Peder Jonsen Aas
- - † 1647

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22/09/2008

Ole Torgrimsen Granum

DatoStedKilde
Født :ca1665Granum i Fluberg-
Død :1731Aas i Vardal-

FarMor
Torgrim Jonsen GranumBirgitte ?
EkteskapBarn
- Guri Olsdtr Ås 1692 - Hans Olsen Ås

Ole Torgrimsen Granum
* ca1665
† 1731
Torgrim Jonsen Granum
* 1608
-
Birgitte ?
-
-
Jon Michelsen Mustad
* 1569
† 1653


NN Torgrimsdtr Kløvstad
-
-
-
--
-
Michel Trondsen Granum
- - -
Anne Jonsdtr Mustad
- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22/09/2008

Torgrim Jonsen Granum

DatoStedKilde
Født :1608--

FarMor
Jon Michelsen MustadNN Torgrimsdtr Kløvstad
EkteskapBarn
- Birgitte ? ca1665 - Ole Torgrimsen Granum

Torgrim Jonsen Granum
* 1608
-
Jon Michelsen Mustad
* 1569
† 1653
NN Torgrimsdtr Kløvstad
-
-
Michel Trondsen Granum
-
-


Anne Jonsdtr Mustad
-
-
-
--
-

- - -

- - -

Jon Mustad
* 1528 - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22/09/2008

Jon Michelsen Mustad

DatoStedKilde
Født :1569--
Død :1653--
Valgfri 5 :-Eier og bruker av Granum i Land-

Alder : 84

Notater : Eide 1 hud og 5 skinn i Granum og 10 skinn i Mustad.

FarMor
Michel Trondsen Granum Anne Jonsdtr Mustad
EkteskapBarn
- NN Torgrimsdtr Kløvstad 1608 - Torgrim Jonsen Granum

Jon Michelsen Mustad
* 1569
† 1653
Michel Trondsen Granum
-
-
Anne Jonsdtr Mustad
-
-

-
--
-Jon Mustad
* 1528
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22/09/2008

Michel Trondsen Granum

DatoStedKilde
Begravet :-Nevnt i 1572-
Valgfri 5 :-Giftet seg til Mustad i Vardal-

Notater : Nevnt i 1572,1591,1610,1612. Eide 3 huder i Mustad, 1 hud i Domset i Nordre Land, 1 hud og 2 skinn i Granum i Fluberg, og 1 1/2 hud i Gjeile i Nordre Land.

EkteskapBarn
- Anne Jonsdtr Mustad 1569 - Jon Michelsen Mustad

Michel Trondsen Granum
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22/09/2008

Anne Jonsdtr Mustad

DatoStedKilde
Valgfri 5 :-nevnt som enke i 1612-

Notater : Nevnes som enke i 1612-15.

FarMor
Jon Mustad
EkteskapBarn
- Michel Trondsen Granum 1569 - Jon Michelsen Mustad

Anne Jonsdtr Mustad
-
-
Jon Mustad
* 1528
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage22/09/2008