Hundorp Nedre

Hundorp Nedre er en gard som ligger i Sør-Fron Kommune i Gudbrandsdalen.

Hundorp Nedre er ingen gammel gard. Den ble etablert helt på begynnelsen av 1900 tallet med bakgrunn i jernbanen. I 1896 kom jernbanen til dalen og i tilknytning til stasjonene ble det ofte etablert hoteller og butikker. Slik var det også på Hundorp. G.A. og Ingeborg Nustad kom til Hundorp i 1900 og startet hotell, butikk og skysstasjon. Etter hvert ble jord kjøpt til og i dag er det 91 mål dyrket mark med korn og gras som utgjør basisen i gardsdrifta. Du kan lese mer om gardens historie under kapitlet om gardshistorie.

Dersom du har spørsmål, kommentarer eller lignende til det du finner på denne siden så ta gjerne kontakt. Jeg er svært interessert i flere opplysninger om slekta, gardshistoria og ikke minst bilder.